Ingrid holvoet revolutionaire geneeskunde

Lees ook http://ingrid-holvoet.com

Oproep aan wetenschappers en alle mensen  die begaan zijn met de ellende in de wereld.
Met LTA kunnen duizenden zaken verholpen worden waarvoor tot nu toe geen  oplossing bestaat.  LTA kan helpen waar al het andere faalt!

Ik (Ingrid Holvoet) heb een belangrijke ontdekking gedaan in verband met het mechanisme dat verantwoordelijk is voor menselijk gedrag, menselijke bekwaamheid, allerlei menselijke problemen, heel veel ziektes, negatieve gebeurtenissen en negatieve levensomstandigheden.

Er bestaat een onzichtbare wereld die nog niet door de wetenschap ontdekt werd.

Deze wereld is het onderbewustzijn dat zich in en rond mens en dier bevindt en dat bestaat uit een lichte materie en uit energie.   Dit is niet de ‘aura’.
De kennis van het bestaan van deze onzichtbare wereld en de mogelijkheid om erop in te werken is van het hoogste belang voor de mensheid.  Dit onderbewustzijn heeft een impact op de mens, zijn persoonlijkheid, zijn levensomstandigheden en zijn gezondheid als geen enkele andere tot nu toe ontdekte wereld.

In België streven de overheid en de medische gemeenschap ernaar LTA uit te schakelen uit jaloezie en winstbejag.  Ik verweer mij, en ik zet er mij verder voor in om deze techniek naar buiten te krijgen.  In Nederland en België heb je de sceptische organisaties SKEPP, Skepsis en de Vereniging tegen de Kwakzalverij die er zich dag en nacht mee bezighouden om alternatieve therapeuten te belasteren, om die mensen uit te schakelen. Zij hebben de media aan hun zijde die tot alles bereid zijn, ook de meest immorele daden, om maar sensationele verhalen naar buiten te kunnen brengen die geld in het laatje brengen.  De media wordt ook betaald door de medisch-farmaceutische industrie, net zoals de sceptische organisaties, om alternatieve therapieën te belasteren.

De sceptici, de overheid (geneeskundige commissie, justitie) en de media zullen er ondanks hun kwaadaardige acties niet in slagen om LTA uit te schakelen.  Integendeel, er zal een dag komen waarbij ze verantwoording zullen moeten afleggen voor hun misdaden.

Ik breng een theorie naar buiten die nieuw is en radicaal anders is dan bestaande opvattingen.  Het kan moeilijk zijn om deze theorie onmiddellijk te begrijpen of te aanvaarden.  Ik kan echter heel gemakkelijk de enorme waarde van waar ik mee bezig ben bewijzen, indien er enige bereidheid is om te luisteren.

Ik ben ervan overtuigd dat er (rijke) mensen en wetenschappers in de wereld zijn die, indien ze zouden afweten van het bestaan van een middel om iets te kunnen doen aan de ellende in de wereld, zich zouden willen inzetten om te helpen dit middel naar buiten en toegepast te krijgen.

Aan mensen die begaan zijn met de ellende in de wereld en die zich in een positie bevinden om deze methode te kunnen vooruithelpen, doe ik een oproep om mij te helpen.

Ingrid Holvoet